Ensiaputaitajat

Ensiaputaitajat
045-117 1815
info@ensiaputaitajat.fi

Ensiaputaitajat

Ensiaputaitajat on Kuopiossa toimiva ensiapuyritys, jonka vahvuuksia ovat:

  • vankkaan kokemukseen perustuva ensiaputoiminta yleisötapahtumissa
  • ensiapukoulutus asiakkaan omissa tiloissa
  • saumaton yhteistyö tapahtuman turvallisuusorganisaation kanssa

Toiminta-alueemme on Pohjois-Savo, kotipaikkamme Kuopio.

Ensiapupäivystys

Pelastusviranomainen vaatii, että tapahtumassa joissa oletetaan olevan samanaikaisesti 200 henkilöä, on järjestäjän tehtävä huolehtia paikalle asianmukainen ensiapu. (Pelastustoimesta annettu asetus (407/2011) 3 §). Mikään tapahtuma ei kuitenkaan ole niin pieni, etteikö osallistujien turvallisuudesta tulisi huolehtia: tarjoamme tapahtumaanne pitkään kokemukseen perustuvaa osaamista ja joustavuutta tapahtuman koon mukaan. Avustamme tarvittaessa ensiapusuunnitelman laatimisessa ja teemme riskikartoituksen paikan päällä. Pyrimme kaikin tavoin varmistamaan järjestäjän velvoitteiden täyttymisen ja tapahtuman yleisön turvallisuuden: tähän tarpeeseen hyvin suunniteltu ensiapupäivystys on paras ratkaisu!

Ensiapupäivystäjillämme on pitkä kokemus Savo-Karjalan alueen suurten ja pienten yleisötapahtumien ensiapupäivystyksien suunnittelusta ja toteutuksesta.

Ohjeen pelastussuunnitelman laatimiseen löydät täältä.

Ensiapupäivystykset

Ensiapukoulutus

Ensiapukoulutus on meille sydämen asia. Mielestämme ensiaputaidot kuuluvat jokaisen suomalaisen kansalaistaitoihin ja niitä tulisi tulisi opettaa jo varhaiskasvatuksesta alkaen! Tässä haluamme tehdä oman osamme.

Tulemme vaikkapa esikouluun pitämään lapsille lyhyen ensiapukoulutuksen, koulutamme yrityksesi henkilökunnalle hätäensiavun, painelu- puhallus- elvytyksen ja defibrillaattorin käytön tai järjestämme seurasi nuorille ensiapuradan rasteineen.

Koulutuksesta kirjoitamme todistuksen, joka on voimassa 3 vuotta.

Koulutukset suunnittelemme kurssilaisten ikään sopivaksi huomioiden myös erityisryhmät.

Kerro meille kuinka haluaisit toteuttaa ensiapukurssin juuri Sinun ryhmällesi!

Ensiapukoulutukset

Uhkatilannekoulutus

Asiakaspalvelu- ja hoitotyössä työskentelevät joutuvat yhä useammin kohtaamaan uhkaavia asiakkaita. Koulutuksessa kerromme kuinka ennakoit tilanteen kehittymisen haastavaksi ja kuinka tilanteessa kannattaa toimia. Kouluttaja on hoito- ja turvalisuusalalla pitkään työskennellyt ammattilainen.