Ensiaputaitajat

Ensiaputaitajat
045-135 6116
info@ensiaputaitajat.fi

Ensiaputaitajat

Ensiaputaitajat on ensiapuyritys, jonka vahvuuksia ovat:

  • vankkaan kokemukseen perustuva ensiaputoiminta yleisötapahtumissa
  • saumaton yhteistyö tapahtuman turvallisuusorganisaation kanssa

Kotipaikkamme on Kuopio, toiminta-alueemme Pohjois-Savo.

Ensiapupäivystys

Pelastusviranomainen vaatii, että tapahtumassa joissa oletetaan olevan samanaikaisesti 200 henkilöä, on järjestäjän tehtävä huolehtia paikalle asianmukainen ensiapu. (Pelastustoimesta annettu asetus (407/2011) 3 §). Mikään tapahtuma ei kuitenkaan ole niin pieni, etteikö osallistujien turvallisuudesta tulisi huolehtia: tarjoamme tapahtumaanne pitkään kokemukseen perustuvaa osaamista ja joustavuutta tapahtuman koon mukaan. Avustamme tarvittaessa ensiapusuunnitelman laatimisessa ja teemme riskikartoituksen paikan päällä. Pyrimme kaikin tavoin varmistamaan järjestäjän velvoitteiden täyttymisen ja tapahtuman yleisön turvallisuuden: tähän tarpeeseen hyvin suunniteltu ensiapupäivystys on paras ratkaisu!

Ensiaputaitajilla on pitkä kokemus Savo-Karjalan alueen suurten ja pienten yleisötapahtumien ensiapupäivystyksien suunnittelusta ja toteutuksesta.

 

Ensiapupäivystykset