Ensiaputaitajat

Ensiaputaitajat
045-135 6116
info@ensiaputaitajat.fi

Ensiapupäivystys

Laadukkaasti toteutettu ensiapupäivystys lisää yleisön viihtyvyyttä ja turvalllisuutta.

Ensiaputaitajat ovat terveydenhuoltoalan ammattilaisia ja omaavat pitkän kokemuksen yleisötapahtumien ensiapupäivystyksistä. Käytössämme on kattava valikoima laadukkaita ea-välineitä ja tarvikkeita kuten ZOLL AED Plus-defibrillaattorit.

Koronaturvallisuudesta olemme huolehtineet varautumalla asianmukaisin suojavarustein ja laatimalla tarkan toimintaprotokollan Covid-19 oireita varten. Henkilöstömme noudattaa AVI:n ja THL:n antamia ohjeistuksia.

Tutustumme tarpeen vaatiessa tapahtuma-alueeseen hyvissä ajoin ja ennaltaehkäisemme tapaturmia ja onnettomuuksia puuttumalla turvallisuutta vaarantaviin epäkohtiin. Laadimme tapahtumaanne ensiapusuunnitelman ja toimitamme sen viranomaisille.

Jos jotain kuitenkin sattuu, aloitamme välittömästi tarvittavan ensiavun ja huolehdimme lisäavun hälyttämisestä paikalle. Henkilöstömme johtaa tilannetta ensihoidon tai pelastustoimen saapumiseen asti ja avustaa heitä tarvittaessa. Tapahtuman jälkeen laadimme kirjallisen ensiapuraportin ensiapua vaatineista tapahtumista.

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelma  (Pelastustoimesta annettu asetus (407/2011) 3 §)

Mikäli tapahtumaan täytyy laatia ensiapu- tai pelastussuunnitelma, autamme sen laatimisessa.

Yhteystiedot-sivulta voit lähettää meille tarjouspyynnön: kerro hieman tapahtumastasi ja otamme sinuun yhteyttä!